niedziela, 19 marca 2017

From Kyoto to Edo. A beautiful journey. // Z Kioto do Edo. Piękna podróż.

Wiosna w ten weekend nie rozpieszczała. Zimno i szaro. W takie dni lepiej gdzieś się schować przed zimnym wiatrem. Nasz pomysł - Muzeum Narodowe w Warszawie i podróż w czasie i przestrzeni. Malownicza wycieczka z Kioto do Edo w XVIII-XIX wieku.

This weekend's weather was more of winter than of warm spring. Cold and grey. In such day it's better to hide somewhere from the icy wind. Our idea - National Museum in Warsaw and the journey through time and space. A scenic path from Kyoto to Edo in XVIII-XIX century.


Prezentowana kolekcja drzeworytów ukiyo-e to wyraz fascynacji Jerzego Leskowicza japońską kulturą, sztuką oraz obyczajowością. Myślę, że właśnie ten ostatni aspekt najbardziej zaciekawia. W muzeum możemy oglądnąć kilka cyklów prac pokazujących życie i rozrywki w starej stolicy Kioto, gdzie była siedziba dworu cesarskiego, później w Edo (w siedzibie szoguna, militarnego władcy kraju), a także pejzaże z najważniejszą górą Japonii, Fuji. 

The exhibition of ukiyo-e woodblock prints shows the collection of Jerzy Leskowicz and is rare chance to capture the culture, art and life of Japan. I enjoyed especially this last aspect of over 300 pieces displayed here. There are a few series of works capturing the life and amusements of Kyoto, the old capital, later in Edo (the seat of the shogunate, the military dictatorship which ruled the country) and views of Fuji, the most important mountain of Japan.
Jednak najciekawsze są dwa cykle Utagawy Hiroshige i Keisaia Eisena pokazujące obrazujące podróż z Kioto do Edo dwoma różnymi szlakami: jeden wybrzeżem Oceanu Spokojnego a drugi przez Alpy Japońskie i doliną rzeki Kiso. Szlaki mają po 500 km więc kilkadziesiąt widoków z każdego dają szansę za zapoznanie się z warunkami życia, pracy, rozrywki. Z wdziękiem ilustrują scenki obyczajowe, które pokazują różne warstwy społeczne i ich miejsce w Japonii: arystokrację, rzemieślników, rolników, kupców.

But the most interesting series show the journey on the two historic roads from Kyoto to Edo designed by Utagawa Hiroshige and Keisai Eisen: one along the Pacific Ocean coast and the second in the Japanese Alps and through the Kiso River valley. These roads are 500 km long so the woodprints give an opportunity to observe the every day life, work, free time. You can enjoy the scenes and people of different classes of the Japanese society: the elite, craftsmen, merchants, journeyman.
Warto przyjrzeć się szczegółom, gdyż można wtedy zauważyć zachowania ludzi, codzienne zajęcia, perypetie, zabawne sytuacje. Mnie ujęły sceny zawodów końskich czy walki z porywistym wiatrem. Jak ludzie chowają się przed deszczem lub jak zwiewnie poruszają się dwie kobiety, które właśnie zakończyły podróż łodzią. 

It's worth to focus on the details which illustrate the behaviours, anecdotes, roadside situations. I liked the scenes of the horse race or travelling in the strong windy weather. Also how people hide from the rain or how well balanced is the walk of the ladies who just had finished the journey on the boat.


A ten sposób pokonania rzeki? W społeczeństwie feudalnym przynależność do danej warstwy ma znaczenie, prawda.

How do you like this way of crossing the deep river? This piece really well illustrates the hierarchical social structure.
Gdy podróż dobiega końca i jesteśmy już w Edo można podziwiać intensywne miejskie życie. Ja z ciekawością przyglądałam się kobiecym postaciom, strojom, zwyczajom (palenie fajeczki) i spędzaniu wolnego czasu. Ekscytujący obraz życia w XIX wieku.

At the end of the journey we are in Edo where we can see the urban life. I loved to capture the women, their clothes, behaviour, how they spend their time in XIX century. I te cudowne tkaniny w ich strojach. Warstwy wzorów i kolorów, jedne na drugich, nakładają się na siebie a pozostają w takiej harmonii. Jak bardzo ta stylistyka różni się od europejskiej. Nic dziwnego że Orient tak fascynuje. Ile z tych wzorów rozpoznajemy potem na miseczkach, ceramice, tkaninach, dywanach. Zapożyczenia przewijają się przez europejskie i amerykańskie wnętrza, zarówno klasyczne, boho, w nowoczesnej wersji czarno-białej.

And obviously all these amazing clothes they wear. Layers and layers of colors and patterns, one on the other but still in harmony. How this style was different from European. No surprice that the Orient is so fascinating. How many patterns have you recognised in the modern ceramics, fabrics, rugs? These influences are visible in contemporary interior design, from classic, to boho or modern black and white minimalism.
Wystawa trwa do maja w Muzeum Narodowym w Warszawie. Oprócz drzeworytów pokazany jest proces ich tworzenia, używane materiały, film ilustrujący nakładanie kolorów. Warto poświęcić godzinę czy dwie i zapisać się na oprowadzanie z przewodnikiem.

The exhibition is open until May in the National Museum in Warsaw. It's interesting as apart from the illustrations you will see the process of making these woodblock prints or the movie showing the colouring process. It's worth also to get a guide who will add more information.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarzPinterest